Skip to main content

Tewerkstelling personen met een handicap: lichte daling in 2017

Datum: 

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap in de federale overheid bedraagt 1,37% in 2017 tegenover 1,44% in 2016.

In 2017 bereiken of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkgestelde personen met een handicap (tegenover 6 in 2016):

  • het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
  • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid
  • het Ministerie van Defensie
  • de Regie der Gebouwen

De Commissie geeft zes concrete aanbevelingen die de aanwerving van personen met een handicap binnen de federale overheidsdienst verder verbeteren. Ze legt de nadruk onder meer op de aanmoediging om de dimensie ‘handicap’ te integreren in alle organisatorische aspecten en personeelsprocessen en op de verbetering van de aanwervingskanalen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2018.