Skip to main content

Outplacement: raamcontract van de FOD BOSA

Datum: 

De federale overheid is verplicht om een traject voor een professionele herplaatsing voor te stellen voor contractuelen die onder bepaalde voorwaarden werden ontslagen en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 weken.

Wat is outplacement?

Outplacement is een individuele of collectieve begeleiding die de werknemer in staat stelt om zo snel mogelijk een job te vinden bij een nieuwe werkgever of om een zelfstandige activiteit te ontwikkelen.

Het begeleidingstraject omvat: een beoordeling van de vaardigheden, verduidelijking van het loopbaanplan, voorbereiding op het zoeken naar werk, hulp bij het schrijven van CV en motivatiebrief....

Wat stelt de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor?

Om het gebruik van bedrijven die gespecialiseerd zijn in outplacement te vergemakkelijken, heeft de FOD BOSA een raamovereenkomst gesloten met bedrijven die eerder werden geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Organisaties die van dit contract gebruik willen maken, kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij een door de FOD BOSA geselecteerde onderneming.

Wie kan van dit raamcontract profiteren?

De lijst van de overheidsdiensten die op basis van de raamovereenkomst contracten kunnen gunnen, is te vinden in de rubriek 'outplacement'. 

Meer informatie:

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2019.