Skip to main content

Melding van een veronderstelde integriteitsschending: aanpassing van de wet van 15 september 2013

Datum: 

De Ministerraad van 18 mei 2018 keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden wijzigt.

De aanpassingen werden in nauw overleg met de federale ombudsmannen en het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie voorgesteld, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren.

De wet wordt ook nog beter afgestemd op internationale verdragen, resoluties en aanbevelingen van de VN, de OESO en de Raad van Europa.

Naast enkele technische wijzigingen om de procedure te vereenvoudigen en te verbeteren voorziet het voorontwerp ook in een betere bescherming van de melder.

Daarom:

  • wordt de duurtijd van de beschermingsperiode opgetrokken naar drie jaar
  • wordt er voorzien in de mogelijkheid tijdelijk elders tewerkgesteld te worden
  • wordt het ook mogelijk voor ex-personeelsleden om een melding te kunnen doen.   

Daarnaast krijgen de vertrouwenspersonen integriteit (VPI’s) ook bescherming en er wordt voorzien in meer transparantie naar de voogdijminister bij de opstart van een onderzoek.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • advies van de Raad van State
  • handtekening van de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 12 juni 2018.