Skip to main content

Medex: daling van het federaal ziekteverzuim in 2017

Datum: 

Medex, dat onder meer het ziekteverzuim van de federale ambtenaren controleert, publiceert zijn jaarlijkse studie over het federale ziekteverzuim. Voor het eerst sinds 2012 is het federaal verzuim gedaald.

Gemiddeld werkte een federale ambtenaar in 2017 6,15 werkdagen op 100 niet door ziekte. Ten opzichte van 2016 is dat een daling van 1,13%.

Het langdurig verzuim (afwezigheden van meer dan een jaar) daalt ook in 2017 en ligt lager dan in de privésector (0,96% ten opzichte van 2,82%). Bij de federale overheid neemt vooral het middellang verzuim toe (afwezigheden tussen een maand en een jaar) en wordt daarmee voor de eerste keer de belangrijkste vorm van absenteïsme.

Daarnaast worden de vaststellingen van de vorige studies ook in 2017 bevestigd:

  • het verzuim bij vrouwelijke ambtenaren ligt hoger dan bij hun mannelijke collega’s (6,91% ten opzichte van 5,29%)
  • het verzuim neemt toe naarmate het administratief niveau afneemt (7,77 % bij ambtenaren van niveau D ten opzichte van 4,11% bij hun collega’s van niveau A)
  • het verzuim neemt toe met de leeftijd (3,95% bij ambtenaren tussen 22 en 29 jaar en 8,81% bij ambtenaren tussen 60 en 65 jaar)
  • de stressgerelateerde ziektes stijgen opnieuw (33,9% van de verzuimde werkdagen in 2017). Dat is de belangrijkste verzuimoorzaak bij de federale overheid. De tweede plaats wordt opnieuw bezet door locomotorische problemen (23,5%).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 26 november 2018.