Skip to main content

Eindejaarstoelage 2018: uitbetaling en berekening

Datum: 
29 november 2018

De eindejaarstoelage 2018 wordt uitbetaald op 14 december 2018.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 744,85 €
  • het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging
  • het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Dit bevat twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 172,3115  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 344,6231  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2018.