Skip to main content

Doe mee aan de motivatietest!

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning wil, samen met de VIGOR Unit van de Universiteit Gent, een motivatietest laten evalueren. Daarvoor hebben we jou nodig! Door de motivatietest te testen, help je ons om de kwaliteit van de test te verbeteren, en zelf kun je ontdekken wat een motivatietest precies is.

Een eenvoudige en snelle onlinetest

De test gebeurt online. Je moet je dus niet verplaatsen. Je kunt de test doen waar en wanneer je wilt, zolang je maar toegang hebt tot het internet.

De test duurt maar 15 minuten. Je moet er dus niet veel tijd insteken. Het helpt ons enorm, en jij hebt de gelegenheid om te ontdekken wat een motivatietest precies inhoudt. De vragen die in het kader van de test worden gesteld, zullen uiteraard niet in de uiteindelijke test voorkomen.

Om te beginnen moet je enkele persoonsgegevens invullen, zoals je naam, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je moet ook het e-mailadres van je leidinggevende invullen. Volg daarna de instructies op het scherm.

Start de test!

Geanonimiseerde gegevens

Wees gerust: de gegevens die je in het kader van deze test geeft, worden noch aan je leidinggevende, noch aan de FOD Beleid en Ondersteuning doorgegeven. Enkel de VIGOR Unit heeft toegang tot de informatie en zal uitsluitend geanonimiseerde gegevens aan de FOD Beleid en Ondersteuning geven.

Je moet het e-mailadres van je leidinggevende invullen, omdat de VIGOR Unit hem enkele vragen over jou zal stellen. Die informatie is nuttig voor ons, om te zien in hoeverre we met onze test jouw gedrag en acties op het werk kunnen voorspellen.

De gegevens worden enkel gebruikt om deze psychometrische test te valideren. Uiterlijk één jaar na je deelname zullen alle gegevens over jou die op het beveiligd platform van de VIGOR Unit staan worden gewist en alleen nog anoniem op de servers van de VIGOR Unit worden bewaard.

Bovendien kun je op eender welk ogenblik je medewerking aan dit onderzoek stopzetten en vragen om je e-mailadres en alle informatie die je gaf, te wissen. Daarvoor stuur je een e-mail naar het volgende adres: info@vigorunit.com.

Pagina laatst gewijzigd op 06 december 2018.