Skip to main content

Update: wedde december 2016 apart vermeld in belastingaangifte

Datum: 

In 2016 werd je wedde van december op de laatste werkdag van het jaar betaald en niet, zoals vroeger, op de eerste werkdag van januari van het volgende kalenderjaar (2017).

Welke gevolgen heeft dit voor je belastingaangifte?

Inkomstenbelasting

Op de fiscale fiche 281.10 - inkomsten 2016 wordt de wedde van december 2016 apart vermeld in vak 11 - ‘Afzonderlijk belastbare inkomsten’ - d) Bezoldigingen van de maand december (Overheid) - 1° gewone (code 247).  Als je je aangifte via tax-on-web doet, staat dit normaal gezien automatisch in het juiste vak.

De wedde van december 2016 wordt dan niet belast tegen de gewone aanslagvoet (die toegepast wordt voor je andere bezoldigingen die je ontving in 2016), maar zal belast worden aan de gemiddelde aanslagvoet van die andere bezoldigingen voor 2016.

Toelagen: update

PersoPoint stelt een attest ter beschikking aan wie een aanvraag voor een toelage, premie, … indient en die vreest mis te lopen vanwege de 13 uitbetaalde weddes in 2016. In dat attest wordt gevraagd geen rekening te houden met de betaling van december voor het bepalen van het maximum beroepsinkomen dat als criterium dient voor 2016.

De aanvraag voor het attest moet gericht worden aan info@persopoint.be of de dossierbeheerder van je eigen organisatie, die het dan opvraagt bij PersoPoint.

Bedrijfsvoorheffing

Er is geen specifieke regeling voorzien voor de bedrijfsvoorheffing: op de wedde van december 2016 worden dus de normale schalen voor de bedrijfsvoorheffing toegepast.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 21 juni 2017.