Skip to main content

Tewerkstelling personen met een handicap: stijging in 2016

Datum: 

Voor alle federale organisaties samen bedraagt het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap bij federale organisaties 1,44% in 2016 tegenover 1,32% in 2015.

In 2016 bereiken of overschrijden 6 federale organisaties het quotum van 3% tewerkgestelde personen met een handicap:

  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • Ministerie van Defensie
  • Regie der Gebouwen
  • FOD Informatie- en Communicatietechnologie

In 2016 geeft de Commissie zes concrete aanbevelingen die de aanwerving van personen met een handicap binnen de federale overheidsdienst verder verbeteren. De Commissie benadrukt onder andere het belang van de integratie van de dimensie ‘handicap’ in alle organisatorische aspecten en personeelsprocessen en bij sensibilisatiecampagnes  rond handicap.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 juli 2017.