Skip to main content

Satellietwerk: officieel van start

Datum: 

Wie een alternatief nodig heeft voor zijn gebruikelijke werkplek of voor telewerk, vindt dat voortaan misschien in satellietwerk.  Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, en Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, hebben op 2 en 3 mei 2017 het startschot gegeven voor satellietwerk in de federale overheid.

Alles wat met satellietwerk te maken heeft, van de reservatie van een werkplek tot de internetverbinding, werd in de tweede helft van april nog uitgebreid getest door een 50-tal vrijwilligers van de organisaties waar satellietwerk al mogelijk is (zie nieuwsbericht op Fedweb van 28 maart 2017) Die testperiode bleek erg nuttig.

De belangrijkste aanpassing heeft te maken met de internetverbinding. Via het netwerk govroam kan een federaal personeelslid zich inloggen op de netwerken van verschillende federale organisaties en hoeft hij niet voor elke organisatie apart in te loggen. De meeste federale personeelsleden hebben dit netwerk nog niet eerder gebruikt en het is voor een gebruiker niet altijd eenvoudig om de verbinding zelf ter plaatse te regelen.

Om die reden kan een satellietwerker zijn verbinding met govroam het best vooraf in orde brengen, met de hulp van de ICT-dienst van zijn organisatie.  Meer informatie hierover en een handleiding vind je op Fedweb.


Organisaties waar satellietwerk al mogelijk is

  • FAVV
  • FOD Economie
  • FOD Financiën
  • FOD Mobiliteit en Vervoer
  • FOD Volksgezondheid
  • Regie der Gebouwen

Toetreding nieuwe organisaties

Alle federale organisaties (FOD’s en Ministerie, POD’s, wetenschappelijke instellingen, ION’s, OISZ, …) kunnen deelnemen aan het netwerk waardoor hun medewerkers in een satellietkantoor kunnen werken.

Voor organisaties die willen toetreden, is er eerst een beslissing van het directiecomité noodzakelijk. Daarna kan de organisatie contact opnemen met:

  • Shauni Vanstreels, Regie der Gebouwen, om de toegang van de medewerkers tot de reservatietool te regelen
  • Nicolas Loriau, Belnet, om een contract voor de configuratie van het draadloos netwerk govroam af te sluiten.

Meer info

  • lijst van de satellietkantoren en praktische regelingen op Fedweb

 

Pagina laatst gewijzigd op 18 mei 2017.