Skip to main content

Nieuwe tool voor 360°-feedback: Panorama

Datum: 

Panorama is de nieuwe online tool voor het uitvoeren van een 360°-feedback die ontwikkeld werd door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

360°-feedback is een analysetool voor het evalueren van de competenties en het gedrag van een deelnemer, gebaseerd op een enquête bij verschillende doelgroepen in de directe werkomgeving van de deelnemer (interne/externe klanten, medewerkers, chef, collega's).

Panorama kan gebruikt worden bij het voorbereiden van een plannings- of een functioneringsgesprek, een individueel ontwikkelingsplan, een ontwikkelingstraject, ...

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 22 maart 2017.