Skip to main content

Medex: personeelsdiensten ontvangen documenten via hun e-Box onderneming

Datum: 

Tot nu stuurde Medex documenten over afwezigheden via ziekte, werkongevallen en op pensionering wegens medische redenen per post of e-mail.

Vanaf 15 juni 2017 verstuurt Medex deze documenten via de e-Box onderneming naar de personeelsdiensten. Voordelen: sneller, veiliger en toegankelijker.

Er verandert niets voor de burgers en personeelsleden van de federale overheid: je krijgt nog steeds documenten van Medex via de post.

Meer info over de e-Box op de site van de FOD Volksgezondheid

Pagina laatst gewijzigd op 08 juni 2017.