Skip to main content

Maximumduur loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen: 3 maanden in plaats van 2 maanden

Datum: 

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 heeft de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen gewijzigd, om de maximumduur van de loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen op 3 maanden (1 maand, daarna nog 2 keer te verlengen per maand) te brengen. Die wijziging trad in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017.

Verschillende koninklijke besluiten werden nog niet aangepast en zijn dus nog niet in overeenstemming met deze gewijzigde wetsbepaling. Ondanks die tegenstrijdigheid en omwille van het principe van de 'hiërarchie van de normen' (waardoor de bepalingen van een wet gelden boven die van een KB) kan een onderbrekingsuitkering worden toegekend tijdens het maximum van 3 maanden loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen.

Dit geldt voor de contractuele en statutaire personeelsleden. De KB’s worden later nog aangepast.
 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 mei 2017.