Skip to main content

Intrafederale mobiliteit: van de federale overheid naar de Rechterlijke Macht, van de Rechterlijke Macht naar de federale overheid en militairen naar de federale overheid

Datum: 

Het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan werd op 28 april 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing werd eveneens op 28 april 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze besluiten traden op 1 mei 2017 in werking.

Doelstellingen:

Mobiliteit van een personeelslid van een federale overheidsdienst naar een dienst van de Rechterlijke Macht (een hof, een rechtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een ondersteunende dienst)

  • als statutair personeelslid van een federale overheidsdienst kan je solliciteren voor elke functie van hetzelde niveau of dezelfde klasse bij de Rechterlijke Macht. Je kan eveneens solliciteren voor elke functie naar een hoger niveau of een hogere klasse, als je aan de voorwaarden voor bevordering naar een hoger niveau of aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet.
  • je komt terecht in een weddenschaal waarbij je minstens evenveel verdient, als de mobiliteit plaatsvond in hetzelfde niveau en in dezelfde klasse. Als de mobiliteit plaatsvond in een hoger niveau of een hogere klasse, krijg je een weddeverhoging.

Mobiliteit van een statutair personeelslid van de Rechterlijke Macht naar een federale overheidsdienst

  • als statutair personeelslid van de Rechterlijke Macht kan je bij de federale overheid voor elke functie van hetzelfde niveau of dezelfde klasse solliciteren. Je kan eveneens solliciteren voor elke functie naar een hoger niveau of een hogere klasse, als je aan de voorwaarden voor bevordering naar een hoger niveau of aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet.
  • als statutair personeelslid van de Rechterlijke Macht (geslaagd voor de selectie) word je in de weddenschaal geïntegreerd waarbij je minstens evenveel verdient als de mobiliteit plaatsvond in hetzelfde niveau en in dezelfde klasse. Als de mobiliteit plaatsvond in een hoger niveau of een hogere klasse, krijg je een weddeverhoging.

De overplaatsing van militairen naar een federale overheidsdienst mogelijk maken

  • een militair kan een overplaatsing naar een federale overheidsdienst vragen door in te gaan op een oproep in het kader van een vergelijkende selectie die voor iedereen is opengesteld, onafhankelijk van een aanvraag uitgaande van een begunstigde dienst
  • de overplaatsing naar de federale overheid is ook mogelijk voor militairen aangeworven voor een loopbaan van beperkte duur, onderofficieren en officieren van niveau B (deze twee categorieën waren eerder niet beoogd)
  • in sommige gevallen valt de weddeschaal na de overplaatsing gunstiger uit.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 18 mei 2017.