Skip to main content

Hospitalisatieverzekering 2018: nieuwigheden

Datum: 

Het huidige contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de federale overheidsdiensten en AG Insurance eindigt op 31 december 2017. Het nieuwe contract dat vanaf 1 januari 2018 van start zal gaan, werd gesloten met dezelfde dienstverlener. Het nieuwe contract heeft een duurtijd van 6 jaar.

In 2018 zal de jaarlijkse verzekeringspremie voor de actieve personeelsleden dalen met 41% voor de basisformule (twee- of meerpersoonskamer). Voor de uitgebreide formule (eenpersoonskamer) is er een lichte daling van 4%.

Het nieuwe contract voorziet in de mogelijkheid voor personeelsleden die momenteel nog niet zijn aangesloten, om dit te doen tegen 31 maart 2018 zonder medische formaliteiten.

Bedragen voor de premie vanaf 1 januari 2018

Categorie Basisformule
(2 bedden)
Uitgebreide formule (1 bed)
Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd   48,19 € 178,27 €
Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar) gedomicilieerd bij hoofdverzekerde   16,86 €  62,39 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en met 66 jaar   48,19 € 178,27 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar 192,75 € 623,94 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf 72 jaar 289,12 € 846,77 €


De nieuwe polis bevat ook volgende nieuwigheden:

 • de leeftijdsgrens voor de actieven wordt opgetrokken naar 67
 • de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn kunnen ook aangesloten worden
 • de postperiode wordt uitgebreid naar 6 maanden (180 dagen)
 • toevoeging van een extra ernstige ziekte: ziekte van Hachimoto
 • plastische herstelheelkunde ingevolge een ziekte of een gewaarborgd ongeval wordt ten laste genomen
 • niet vergoedbare kosten van viscerosynthese- en endoprothesemateriaal worden terugbetaald
 • tussenkomst voor kraamhulp gedurende 12 dagen tot een maximaal bedrag van 820 euro
 • voor de kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming wordt verleend, is de waarborg geldig tot een bedrag van 3000 euro per verzekerde en per kalenderjaar
 • tussenkomst van de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een kind is gewaarborgd tot 50,00 euros per nacht
 • een thuisbevalling is forfaitair gedekt tot max. 620,00 euro
 • tussenkomst van 50% van de kosten tot 1250 euro per persoon en per kalenderjaar voor homeopatische behandelingen, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie
 • de kosten van hospitalisatie van de donor in geval van transplantatie ten gunste van een gehospitaliseerde verzekerde zijn gedekt
 • de vrijstelling per verzekerde en per kalenderjaar bedraagt 250 euro in de uitgebreide formule als je een éénpersoonskamer kiest (excl. ernstige ziekte – zie bestek).

Vanaf 1 januari 2018 zal de informatie in de rubriek hospitalisatieverzekering op Fedweb volledig aangepast worden naar het nieuwe contract.

Meer info

Formulieren

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 15 december 2017.