Skip to main content

In het Staatsblad: samenstelling raden van beroep tuchtzaken

Datum: 

In augustus 2016 werd de tuchtreglementering grondig gewijzigd.

Tegen een tuchtsanctie kan beroep worden aangetekend bij de ‘Raad van Beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren’. De samenstelling van deze raden werd nu vastgelegd in een koninklijk besluit en een ministerieel besluit.

Het beroep moet binnen de 20 werkdagen na de betekening van het voorstel van tuchtsanctie worden overgemaakt aan de Raad van Beroep.
 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 maart 2017.