Skip to main content

Fusie van FAO en FBZ, afschaffing van DIBISS

Datum: 

Nieuwe federale organisatie: Fedris

Op 1 januari 2017 fuseerde het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) met het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Samen werden ze Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Fedris nam alle opdrachten over van het FAO en het FBZ. Vanaf die datum is er dus 1 enkele openbare instelling voor alles wat met beroepsrisico's te maken heeft.

Naar de site van Fedris
 

Afschaffing van DIBISS

Op 1 januari 2017 hield de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) op te bestaan. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) nam een belangrijk deel van de opdrachten over. De pensioenopdrachten van DIBISS gingen op 1 januari 2017 over naar de Federale Pensioendienst (FPD). De rol van DIBISS als kinderbijslagfonds werd op 1 september 2016 al overgenomen door FAMIFED.

Meer op de site van de RSZ

Pagina laatst gewijzigd op 07 februari 2017.