Skip to main content

Functiefamilies ook voor niveau A

Datum: 

Alle functies van de federale overheid volgen voortaan dezelfde logica en zijn onderverdeeld in 18 generieke functiefamilies. Deze indeling biedt de personeelsleden van de federale overheid extra duidelijkheid om hun loopbaan uit te stippelen. HR-medewerkers van hun kant kunnen de functiefamilies gebruiken bij de verschillende HR-processen, zoals rekrutering of loopbaanbegeleiding, en als hulpmiddel om functiebeschrijvingen op te stellen.

Functiefamilies zijn groepen van functies met een gelijkaardig werkproces. Het gaat dan bv. om dossierbeheerders, controleurs of leidinggevenden. Voor de niveaus B, C en D bestonden ze al, voor het niveau A zijn ze nieuw. Om de functies van niveau A in een functiefamilie te kunnen onderbrengen, zijn alle functiefamilies opnieuw bekeken en zijn er verschillende nieuwe gecreëerd. Dat resulteert in 18 functiefamilies voor de niveaus A tot en met D.

De functiebeschrijvingen voor de verschillende niveaus staan allemaal op de federale cartografie. Elke functie is nu toegewezen aan

  • een functiefamilie
  • een beroepscategorie
  • een klasse (niveau A) of een niveau.

Dit zijn ook de zoekcriteria in de volledige lijst van alle functiebeschrijvingen.

Praktisch verandert er niets. De indeling van functies in functiefamilies verandert niets aan:

  • de reglementering
  • de loopbanen
  • de functiebeschrijvingen zelf
  • de evaluatiecycli (noch de lopende noch de toekomstige).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 26 januari 2017.