Skip to main content

Eindejaarstoelage 2017: uitbetaling en berekening

Datum: 

De eindejaarstoelage 2017 wordt uitbetaald op 15 december 2017.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 730,81 €
  • het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging
  • het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Dit bevat twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 168,9297 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 337,8594 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2017.