Skip to main content

Eindejaarstoelage 2017: uitbetaling en berekening

Datum: 
29 november 2017

De eindejaarstoelage 2017 wordt uitbetaald op 15 december 2017.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 730,81 €
  • het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging
  • het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Dit bevat twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 168,9297 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 337,8594 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2017.