Skip to main content

Diversiteit : cofinanciering 18 projecten

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) lanceerde in december 2016 een achtste oproep tot projecten om federale organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van een diversiteitsbeleid. De geselecteerde projecten zijn nu gekend en worden voor 70% gecofinancierd.

Er werd met meerdere criteria rekening gehouden bij de analyse van de projecten:

 • innoverend en overdraagbaar karakter van het project
 • integratie in een HR-proces
 • meerwaarde voor de organisatie.

Dit jaar worden, aansluitend op het thema van de volgende federale dag van de diversiteit, eveneens projecten aangemoedigd die gericht zijn op armoedebestrijding op het werk. Initiatieven die de integratie van personen met een handicap bevorderen werden eveneens aangemoedigd, met oog voor de redelijkheid van het project. De redelijke aanpassing aan de werkposten voor de medewerkers met een handicap blijft een prioriteit.

18 projecten (totaal bedrag van 86.709,38 euro) werden bij de volgende FOD’s en organisaties goedgekeurd:

 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • FOD Justitie (2)
 • FOD Volksgezondheid
 • FOD Financiën
 • POD Maatschappelijke Integratie
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Instituut voor Veteranen/ War  Heritage Institute
 • Rijksdienst voor sociale Zekerheid
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Federale Pensioendienst (2)
 • FOD BOSA – Selor (4)
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • FOD Economie

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 18 september 2017.