Skip to main content

Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie: website

Datum: 

De Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie lanceert zijn website: https://www.scip-cspi.be/.

De CSPI is een instelling die opgericht werd na de 5de staatshervorming en belast is met het beheer en de uitwisseling van de patrimoniuminformatie tussen de 3 gewesten en de federale staat.

Patrimoniuminformatie is het geheel van geografische, kadastrale en personele informatie en zowel juridische als feitelijke informatie die zich in de authentieke bronnen bevindt bv. nuttige oppervlakte, het kadastraal nummer, de eigenaar van het goed, ...).

Deze patrimoniuminformatie wordt aan de gebruikers ter beschikking gesteld volgens een systeem van gedistribueerde authentieke bronnen die tot elkeen van de partijen behoren (federale staat, Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Meer info

    Pagina laatst gewijzigd op 21 juni 2017.