Skip to main content

BEPAN: strategische rapportering en monitoring van de bestuursovereenkomsten

Datum: 

Op 6 juni 2016 organiseerde de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) een ontmoeting over de strategische rapportering en monitoring van de bestuursovereenkomsten.

De ontmoeting vond plaats in het kader van het netwerk BEPAN (Belgian Public Administration Network) dat de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten en de federale overheid bijeenbrengt om de reflectie en de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren met als doel de kwaliteit in alle Belgische overheidsdiensten te verbeteren.

Hieronder vind je de verschillende presentaties en sprekers:

 De 5 indicatoren die voor een minister belangrijk zijn om een duidelijk beeld te hebben over de realisatie van zijn beleidsdoelstellingen (PDF, 126.32 KB) (NL/FR) Steven Vandeput, Minister belast met Ambtenaren zaken
De bestuursovereenkomsten in het kader van geïntegreerd beheer bij de RVA Georges Carlens, Administrateur-generaal RVA
 Duidelijk en transparante communicatie naar de burger en de maatschappij om samen een proactieve strategie uit te voeren (PDF, 1.45 MB) (FR/ENG) John Saturbano, Algemeen Directeur Luchthaven Luxemburg
 Monitoring, opvolging, key performance indicator: duidelijke afspraken met de minister (PPTX, 1.47 MB) (NL) Hans D’Hondt, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
 Goedkoper door beter, met minder geld meer en beter presteren. Klantgericht reilen en zeilen (PPTX, 5.3 MB) (NL) Frank Faber, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Nederland
 Visuele communicatie in de privésector (PDF, 957.03 KB) (FR/ANG) Jean-Pierre Palate, Partner Agilie Maker
Conclusies Ben Smeets, Directeur generaal a.i. FOD P&O


Contact

Isabelle Verschueren en Ben Smeets (DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling - FOD P&O)

  

© Malek Azoug

Pagina laatst gewijzigd op 16 februari 2017.