Skip to main content

BEPAN: Evolutie van de monitoring en strategische rapportering van de bestuursovereenkomsten

Datum: 

Op 12 december 2016 organiseerde de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) een ontmoeting over de evolutie van de monitoring en de strategische rapportering van de bestuursovereenkomsten.

De ontmoeting vond plaats in het kader van het netwerk BEPAN (Belgian Public Administration Network) dat de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten en de federale overheid bijeenbrengt om de reflectie en uitwisseling van goede praktijken te stimuleren om de kwaliteit in alle Belgische overheidsdiensten te verbeteren.

Hieronder vind je de verschillende presentaties en sprekers:

 De nieuwe bestuursovereenkomst van de Federale Pensioendienst na de fusie van de RVP en de PDOS. De indicatoren die belangrijk zijn om een duidelijk beeld te krijgen van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen (PPTX, 171.69 KB) (FR)

Sarah Scaillet, Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst
Johan Janssens, Adjunct-Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

 Impact van de regionalisering van de kinderbijslag op de gefedereerde entiteiten, de indicatoren en de bestuursovereenkomst van Famifed (PPTX, 3.07 MB) (NL)

Tania Dekens, Administrateur-generaal van Famifed

En als ik moet herbeginnen?

Isabelle Mazzara, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken

 Conclusies en reflexies (PPTX, 3.35 MB) (NL)

David Aubin, Professor UCL

Trui Steen, Professor KUL Instituut van de Overheid


Contact

Isabelle Verschueren (DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling - FOD P&O)

  

Pagina laatst gewijzigd op 17 februari 2017.