Skip to main content

Ambtenarenzaken: algemene beleidsnota 2018

Datum: 

De minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput, stelde op 28 november 2017 zijn algemene beleidsnota voor in de Kamercommissie.

De acties voor 2018 draaien rond 6 domeinen:

 • structuur en organisatie van de overheid
 • personeelsbeleid
 • selectieproces voor leidinggevende ambtenaren
 • dienstverlening en processen van de overheid
 • opleidingsaanbod
 • integriteit.
   

Structuur en organisatie van de overheid

 • Het percentage gegroepeerde aankopen verhogen van 5% naar 25-40% van de aankopen. Dit leidt tot betere aankoopvoorwaarden.
 • Binnen 5 jaar moet minstens 25% van het totale wagenpark elektrisch, CNG (aardgas onder druk) of hybride zijn.
 • Verdere samenwerking tussen federale diensten blijven realiseren.
   

Personeelsbeleid

 • Talent on the Move: dit grote project wil interne en externe mobiliteit stimuleren
 • Uitzendarbeid: voorschriften uitschrijven voor uitzendarbeid.
 • Codex: hervorming van de bestaande regelgeving, om tot één gecentraliseerde tekst te komen voor zowel statutair als contractueel personeel.
 • Contractuele werknemers: Invoeren van volwaardige loopbaankansen voor contractuele personeelsleden.

 
Selectieproces voor leidinggevende ambtenaren

 • Een extern selectiebureau ondersteunt Selor bij de selectie van kandidaten.
 • Het aantal mandaattermijnen in dezelfde functie wordt beperkt tot twee perioden van zes jaar.
   

Dienstverlening en processen van de overheid

 • PersoPoint: verdere digitalisering van de personeelsadministratie en het loonbeheer.
   

Opleidingsaanbod

 • Opleiding krijgt een prominente plaats in de productcatalogus van de FOD BOSA en het opleidingsaanbod wordt meer klantgestuurd.

 
Integriteit

 • Integriteit van mandaathouders: specifieke integriteitstests tijdens de selectieprocedure, beheersing van belangenconflicten, verbod om als consultant aan de slag te gaan binnen de 3 jaar na het einde van het mandaat.
   

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 01 december 2017.