Skip to main content

Ministerraad: tuchtregelgeving

Datum: 

Dit bericht vervangt de eerder gepubliceerde berichten van 20 november 2015 en 25 maart 2016.    

De Ministerraad van 20 juli 2016 keurde in derde lezing een ontwerp goed om:

 • het aantal tuchtsancties te verminderen
 • de procedures voor tuchtsancties te vereenvoudigen. (Naar aanleiding van de syndicale onderhandeling in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, werd het ontwerp aangepast.)

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State van 6 juni 2016 werd het ontwerp aangepast.

Ter herinnering: hieronder de inhoud van het ontwerp.


Vermindering aantal sancties

Het ontwerp behoudt nog 5 van de huidige 9 tuchtsancties:

Nu

In de toekomst

 • terechtwijzing
 • blaam
 • terechtwijzing
 • inhouding wedde (maximum 1 maand)
 • verplaatsing bij tuchtmaatregel
 • tuchtschorsing
 • lagere inschaling
 • terugzetting in graad
 • inhouding wedde (maximum 36 maanden)
 • verplaatsing bij tuchtmaatregel
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting 
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting

 

Vereenvoudiging van de procedures

1.    Definitie van de ‘hoorplicht’
De ‘hoorplicht’ wordt voortaan gedefinieerd als ‘de gelegenheid voor de ambtenaar om zijn standpunt op elke nuttige wijze te doen kennen’.

2.    Voorlopig voorstel = definitief voorstel
Het ontwerp maakt geen onderscheid meer tussen het voorlopige voorstel tot sanctie dat wordt gedaan door de hiërarchische meerdere en het definitieve voorstel dat daarna wordt gedaan door het directiecomité aan de benoemende overheid.

3.    Duidelijkheid over welke stukken in het dossier moeten zitten
Er wordt duidelijk meegedeeld welke stukken noodzakelijk zijn voor een tuchtdossier.

4.    Geen schorsing van tuchtprocedure bij strafprocedure
Als er een strafprocedure loopt naast de tuchtprocedure, zal de tuchtprocedure niet automatisch geschorst worden. De verantwoordelijkheid om de tuchtprocedure verder te zetten ligt bij de overheidsdienst.

5.    Eén beroepscommissie voor alle tuchtzaken
Er is geen onderscheid meer tussen de interdepartementale raad van beroep (niveau A) en de verschillende departementale raden van beroep (niveau B, C en D)

Stappen voor de inwerkingtreding:

 • ondertekening door de Koning
 • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2016.