Skip to main content

Treinstaking: afspraken

Datum: 

Op donderdag 26 mei 2016 waren er onaangekondigde acties bij het spoor. De minister van Ambtenarenzaken verzocht daarom de leidend ambtenaren van de federale organisaties om soepel om te gaan met de werktijden van de medewerkers die die dag aangewezen waren op de trein als vervoersmiddel.

Er werd ondertussen bevestigd dat de stakingsacties de volgende dagen voortgaan. Gezien het hier gaat om een aangekondigde actie, wordt aan ieder federaal personeelslid gevraagd om de nodige schikkingen te treffen.

Meer informatie over de schikkingen die voorzien zijn in het federaal personeelsstatuut voor personeelsleden die niet op het werk geraken door een aangekondigde treinstaking.

Pagina laatst gewijzigd op 31 mei 2016.