Skip to main content

Tewerkstelling personen met een handicap: opnieuw lichte daling in 2015

Datum: 

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

Voor alle federale organisaties bedraagt het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap bij federale organisaties 1,32% in 2015 tegenover 1,39% in 2014.

In 2015 bereiken of overschrijden 6 federale organisaties het quotum van 3% tewerkgestelde personen met een handicap (tegenover 7 in 2014):

  • Ministerie van Defensie
  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • FOD Personeel en Organisatie
  • Regie der Gebouwen
  • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

In 2015 geeft de Commissie zes concrete aanbevelingen die de aanwerving van personen met een handicap binnen de federale overheidsdienst verder verbeteren. Ze accentueert onder meer sensibiliseringsacties en het belang van administratieve vereenvoudiging in verband met de erkenning van een handicap .

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 11 juli 2016.