Skip to main content

PersoPoint: lancering van een secretariaat voor personeels- en loonadministratie bevestigd

Datum: 

In december 2013 keurde de Ministerraad de business case goed voor de oprichting van een secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de federale overheid (PersoPoint) als gevolg van bepaalde principes:

 1. Het doel is om een secretariaat voor personeels- en loonadministratie op te richten dat aan zijn klanten een portfolio van P&O-diensten aanbiedt, op basis van een dienstencatalogus.
 2. In uitbereiding tot deze dienstverlening en in lijn met de only-once principes, zal PersoPoint informatie opvragen en aanleveren aan omliggende systemen (Rijksregister, Selor, Crescendo, ITMA-OFO, SEPP, PDATA, MEDEX, CAPELO)
 3. De overdracht van de CDVU naar PersoPoint. 
                   

De Ministerraad van 4 maart 2016 bevestigt de lancering van het secretariaat PersoPoint en gaat akkoord met:

 • de overdracht van de kredieten ‘e-HR’ en de kredieten voor de Taskforce van Fedict naar P&O
 • de raming van het totaal benodigd budget
 • de verdeling van de bijkomende kosten over de diensten die PersoPoint gebruiken, op basis van het aantal personeelsdossiers
 • een gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten die gebruik maken van de CDVU. Hiertoe zal met de betrokken diensten een ‘Service Level Agreement’ worden afgesloten die de dienstverlening moet garanderen.
 • het afsluiten van een openbare aanbesteding voor de vervanging van de loonmotor
 • het toekennen van de nodige vastleggings- en vereffeningkredieten vanuit de interdepartementale provisie.
                

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 oktober 2017.