Skip to main content

In het Staatsblad: besluit van de Regent wordt ingetrokken op 1 januari 2017

Datum: 

Het koninklijk besluit van 13 mars 2016 dat het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten wijzigt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Concreet verlengt dit besluit de datum waarop het besluit van de Regent van 30 maart 1950 wordt ingetrokken, met één jaar. Dit besluit, dat ingetrokken moest worden op 1 januari 2016, wordt dus ingetrokken op 1 januari 2017.

 

Meer info

 

  •  

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2016.