Skip to main content

In het Staatsblad: omzendbrief risicomonitoring 650bis

Datum: 

De omzendbrief 650bis van 20 juli 2016 over de risicomonitoring is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daardoor is omzendbrief 650 van 15 december 2016 aangepast op volgende punten:

  1. vervanging van de bijlage van de omzendbrief nr. 650 door een nieuwe bijlage waarin, per entiteit, de geactualiseerde vastleggingslimiet 2016, besparing 2017 van 2% en vastleggingslimiet 2017 is opgenomen. De bedragen zijn meegedeeld aan de huidige index 1,6084 en houden dus geen rekening met de indexering van de wedden vanaf juli 2016.
  2. integratie van de impact van de indexering van de wedden vanaf juli 2016 in de risicomonitoring van september 2016.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 29 juli 2016.