Skip to main content

Ministerraad: verslagen klachtenmanagement 2015 en standaard van het onthaal

Datum: 

De Ministerraad van 15 juli 2016 nam akte van de verslagen ‘Klachtenmanagement - indicatoren 2015’ en ‘Klantgerichtheid: het permanent investeren waard !’. Deze verslagen bevatten cijfers en indicatoren voor het jaar 2015 en bieden een overzicht van de indicatorenmeting van de laatste 5 jaar.

Bekijk de verslagen in de rubriek publicaties.

De Ministerraad heeft ook beslist om haar steun te verlenen bij de verdere opvolging van de implementatie van het 1ste lijnsklachtenmanagement (invoering ‘only once’ principe – eenmalig opvragen van gegevens – in het  klachtenformulier) en de klantgerichtheid in het algemeen.

Om dat te kunnen realiseren , kreeg de DG Organisatie en Personeelsontwikkeling (DG OPO) van de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O), de opdracht  om op dezelfde co-creatieve manier waarop de implementatie binnen het Federaal Netwerk Klantgerichtheid gebeurde, te zorgen voor een standaard voor het onthaal voor de Federale Overheid, vertrekkend vanuit de behoeften van de klant.

De implementatie van deze standaard zal gebeuren aan de hand van pilootprojecten, waaronder de nieuw op te richten horizontale structuur (zie traject 6 van de federale optimalisering).

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2016.