Skip to main content

Ministerraad: tuchtregelgeving

Datum: 

 

De Ministerraad van 25 maart 2016 keurde in tweede lezing een ontwerp goed om:

 • het aantal tuchtsancties te verminderen
 • de procedures voor tuchtsancties te vereenvoudigen.

Naar aanleiding van de syndicale onderhandeling in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, werd het ontwerp aangepast.

Hieronder de inhoud van het ontwerp


Vermindering aantal sancties

Het ontwerp behoudt nog 5 van de huidige 9 tuchtsancties:

Nu

In de toekomst

 • terechtwijzing
 • blaam
 • terechtwijzing
 • inhouding wedde (maximum 1 maand)
 • verplaatsing bij tuchtmaatregel
 • tuchtschorsing
 • lagere inschaling
 • terugzetting in graad
 • inhouding wedde (maximum 36 maanden)
 • verplaatsing bij tuchtmaatregel
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting 
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting

 

Vereenvoudiging van de procedures

1.    Definitie van de ‘hoorplicht’
De ‘hoorplicht’ wordt voortaan gedefinieerd als ‘de gelegenheid voor de ambtenaar om zijn standpunt op elke nuttige wijze te doen kennen’.

2.    Voorlopig voorstel = definitief voorstel
Het ontwerp maakt geen onderscheid meer tussen het voorlopige voorstel tot sanctie dat wordt gedaan door de hiërarchische meerdere en het definitieve voorstel dat daarna wordt gedaan door het directiecomité aan de benoemende overheid.

3.    Duidelijkheid over welke stukken in het dossier moeten zitten
Er wordt duidelijk meegedeeld welke stukken noodzakelijk zijn voor een tuchtdossier.

4.    Geen schorsing van tuchtprocedure bij strafprocedure
Als er een strafprocedure loopt naast de tuchtprocedure, zal de tuchtprocedure niet automatisch geschorst worden. De verantwoordelijkheid om de tuchtprocedure verder te zetten ligt bij de overheidsdienst.

5.    Eén beroepscommissie voor alle tuchtzaken
Er is geen onderscheid meer tussen de interdepartementale raad van beroep (niveau A) en de verschillende departementale raden van beroep (niveau B, C en D)
 

Stappen voor de inwerkingtreding

 • advies Raad van State
 • Ministerraad
 • ondertekening door de Koning
 • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 12 april 2016.