Skip to main content

Ministerraad: satellietkantoren

Datum: 

De Ministerraad van 2 september 2016 heeft kennis genomen van het project voor de terbeschikkingstelling van satellietkantoren (begin 2017) voor de medewerkers van de FOD’s en POD’s. Dit voorstel werd ingediend door de minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, in samenwerking met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.

Doelstellingen

De satellietkantoren bieden een ideale oplossing om te genieten van de voordelen van het kantoor zonder zich te moeten verplaatsen naar de werkplek.

Niet alle medewerkers van de federale overheid hebben de mogelijkheid om te  telewerken. Door hen de mogelijkheid te bieden om dichter bij huis te werken, bieden de satellietkantoren hen daar een oplossing voor. Ze maken het ook mogelijk:

  • om werk en privéleven beter te combineren
  • om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken
  • om teamwerk te bevorderen  (bv. door de organisatie van gedecentraliseerde vergaderingen)
  • om een eerste bijdrage aan de mobiliteitsproblematiek te leveren.
        

16 volledig uitgeruste kantoren

Er zullen in totaal 16 satellietkantoren beschikbaar zijn in de volgende steden :  Aalst, Antwerpen, Aarlen, Berchem, Bergen, Brugge, Charleroi, Doornik, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Luik, Mechelen, Namen en Oostende.

Alle kantoren zullen een beveiligde wifi-verbinding hebben zodat de gebruikers kunnen werken in omstandigheden vergelijkbaar met die op hun eigen kantoor. Ze kunnen hun plaats reserveren via een online reservatiesysteem dat begin 2017 via Fedweb beschikbaar zal zijn.

De satellietkantoren staan open voor de medewerkers van de FOD’s en POD’s. Dit proefproject wordt een jaar na de start geëvalueerd. Op basis van de resultaten zullen gepaste acties genomen worden (bv. een verdere uitbreiding).
         

Volgende stappen

  • De Regie der Gebouwen stelt een online-reservatiesysteem voor de satellietkantoren ter beschikking. Ze neemt ook de huur en het onderhoud van deze kantoren op zich.
  • De FOD Personeel en Organisatie promoot de satellietkantoren en stelt een afsprakennota op met de afspraken waaraan de gebruikers zich moeten houden.

De Ministerraad ondersteunt het project en belast de Regie der Gebouwen en de FOD Personeel en Organisatie met de verdere uitwerking van dit initiatief om satellietkantoren ter beschikking te stellen en te promoten.

Pagina laatst gewijzigd op 22 september 2016.