Skip to main content

Ministerraad: programma ‘Only Once’

Datum: 

De Ministerraad van 20 juli 2016 nam akte van het statusverslag van het programma ‘Only Once’.

In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de 'Only Once'-principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen.

Doel ‘Only Once’

  • vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde gegevens moeten meedelen terwijl deze gegevens al aan een andere federale overheidsadministratie werden meegedeeld.

Principes ‘Only Once’

  • het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren
  • het gebruik van elektronische formulieren stimuleren.

Het ‘Only Once’-programma werd opgericht door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV), in samenwerking met Fedict en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

De informatie die verzameld werd bewijst dat het merendeel van de deelnemende overheidsdiensten in het algemeen weinig tot geen vooruitgang hebben geboekt in het implementeren van de ‘Only Once’-wet.

De Ministerraad vraagt daarom aan alle regeringsleden om bij de overheidsdiensten die tot hun bevoegdheid behoren aan te dringen op een snellere implementatie van de ‘Only Once’-wet.

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2016.