Skip to main content

Ministerraad: oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning

Datum: 

De Ministerraad van 9 december 2016 keurde de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning goed.

Vanaf 1 maart 2017 vormen volgende diensten één FOD:

De FOD Beleid en Ondersteuning krijgt verschillende opdrachten toevertrouwd:

 • de bevoegde ministers in hun beleid ondersteunen
 • de controle verzekeren
 • producten en diensten leveren.
   

De organisatie wordt opgebouwd uit 5 directies-generaal en een interne ondersteuningsdienst waarbij de missies coherent en gecoördineerd worden uitgevoerd:

 • DG Begroting & Beleidsevaluatie
 • DG Federale Accountant/Procurement
 • DG Digitale Transformatie
 • DG Rekrutering & Ontwikkeling
 • DG Sociaal Secretariaat PersoPoint
 • Interne ondersteunende dienst.
   

Governance-structuur van de FOD Beleid en Ondersteuning:

 • één gezamenlijk Directiecomité dat instaat voor de organisatie, de aansturing en de coördinatie van de FOD. Het is op dit niveau dat via de deelname van de directeuren van de beleidscellen de aansluiting met de politiek zal kunnen gemaakt worden.
 • één overkoepelende Klantenstuurgroep waarin de klantenorganisaties vertegenwoordigd zijn.
     

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

 • onderhandelingen Comité B
 • advies van de Raad van State
 • handtekening van de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.
   

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 15 december 2016.