Skip to main content

Ministerraad: gebruik van talen in bestuurszaken

Datum: 

De ministerraad van 20 oktober 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Het ontwerp maakt de bepalingen van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van toepassing.

Wat voorziet het project?

  • personeelsleden die personeelsleden van de andere taalrol moeten evalueren, moeten het bewijs leveren dat ze aan de vereiste kennis van de tweede taal voldoen
  • personeelsleden die een managementfunctie uitoefenen het bewijs leveren van de kennis van de tweede taal, zoniet wordt hun mandaat beëindigd
  • ambtenaren die een taak uitoefenen die de eenheid van rechtspraak moet verzekeren, moeten bovenop het bewijs van taalkennis aangepast aan de evaluatietaak, het bewijs leveren van de kennis van de tweede taal, aangepast aan deze taak.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • onderhandelingen Comité B
  • advies van de Raad van State
  • handtekening van de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 20 oktober 2016.