Skip to main content

Ministerraad: Controle van het ziekteverzuim

Datum: 

De Ministerraad van 20 mei 2016 keurt een bijsturing van de controle van het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren goed:

  • het uitvoeren van 30% (in plaats van 10%) van de controleopdrachten op basis van de aanvraag van de werkgever, 50% (in plaats van 60%) op basis van de afwezigheidshistoriek en 20% (in plaats van 30%) willekeurig aangeduid
  • het niet controleren van afwezigheden van minder dan vijf werkdagen, tijdens de periode van epidemieën, zoals vastgesteld door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Naast dit controleluik zullen er ook inspanningen rond preventie van burn-out en stress en re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden worden geleverd , o.a.:

  • verder investeren in leiderschapsontwikkeling
  • verder operationaliseren van werklastmeting voor betere beheersing van de werkdruk
  • analyse en opvolging van de psychosociale risico’s in het kader van preventie en welzijn op het werk
  • verder uitbouwen van de evaluatiecyclus voor meer en snellere feedback (bv: via functioneringsgesprekken of  verzuimgesprekken krijgen leidinggevenden een beter beeld van wat er leeft op de werkvloer)
  • moderniseren van het ambtenarenstatuut (bijvoorbeeld: maatregelen rond werkbaar werk, tot verbetering van de interne mobiliteit en tot invoering van de tijdelijke mutatie).
           

De bijsturing is ondertussen al in voege.

Comité B wordt geïnformeerd over deze bijsturing van de ziektecontrole.

 

Pagina laatst gewijzigd op 27 mei 2016.