Skip to main content

MEDEX: lichte stijging van het ziekteverzuim in 2015

Datum: 

Zoals elk jaar publiceert Medex, dat onder meer belast is met de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren, zijn jaarlijkse studie over het federale ziekteverzuim. Gemiddeld werkte een federale ambtenaar in 2015 5,98 werkdagen op 100 niet door ziekte. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van 4,7%.

Die stijgende trend ziet men ook in de privésector en daar is de trend nog duidelijker dan bij de federale ambtenaren. Gemiddeld is een ambtenaar 14,4 dagen ziek thuis.

Langdurig ziekteverzuim stijgt minder sterk bij de overheid dan in de privésector Sinds 2013 vertegenwoordigen afwezigheden van meer dan een jaar namelijk het grootste deel van het ziekteverzuim in de privésector terwijl de meeste afwezigheden bij de federale ambtenaren korte afwezigheden zijn (van minder dan een maand).

De stress blijft toenemen

In 2015 waren de drie categorieën van diagnoses waarvoor we de meeste attesten ontvingen nog steeds ademhalingsproblemen (18,5%), locomotorische aandoeningen (18,3%) en stressgerelateerde ziektes (16,8%).

Het bezoek van de controlearts

In 2015, in 38.261 gevallen, dat wil zeggen 89,58% van de gecontroleerde afwezigheden, kon de arts zich uitspreken over de gegrondheid van de afwezigheid. 1,83% van de gecontroleerde afwezigheden leidde tot een vervroegde werkhervatting; over 8,59% van de afwezigheden kon de controlearts geen uitspraak doen mits de zieke ambtenaar niet thuis was of zich niet naar het kabinet van de arts wendde.

Mannelijke ambtenaren maken het meest kans om vervroegd terug aan het werk gestuurd te worden, net zoals de ambtenaren van niveau C en D en contractuelen en stagiairs.

Daarnaast worden de vaststellingen die we in onze vorige studies maakten ook in 2015 bevestigd:

  • het verzuim bij vrouwelijke ambtenaren ligt hoger dan bij hun mannelijke collega’s (6,6% ten opzichte van 5,3%);
  • het verzuim neemt toe naarmate het administratief niveau afneemt (8,20 % bij ambtenaren van niveau D ten opzichte van 3,30% bij hun collega’s van niveau A);
  • het verzuim neemt toe met de leeftijd (4,2% bij ambtenaren tussen 22 en 29 jaar en 8% bij ambtenaren tussen 60 en 65 jaar).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 september 2017.