Skip to main content

Management- en staffuncties: bijwerking van 4 koninklijke besluiten

Datum: 

De ministerraad van 4 maart 2016 keurde een project goed waarbij 4 koninklijke besluiten bijgewerkt worden die zorgen voor de uitvoering van het statuut van mandaathouders binnen de overheidsdiensten.

Het gaat om volgende besluiten:

Dit vernieuwingsproject heeft 2 doelen:

  • de evaluatieperiode van de mandaathouders afstemmen op die van de bestuursovereenkomsten
  • de bestuursovereenkomst gebruiken als basis voor de evaluatie van de mandaathouders (maar niet voor de instellingen van openbaar nut). Ter herinnering: elke federale organisatie moet een bestuursovereenkomst met de bevoegde minister opstellen.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • overleg met het college van Voorzitters
  • vakbondsonderhandelingen in Comité B
  • advies van de Raad van State
  • handtekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 07 maart 2016.