Skip to main content

Dienstvrijstelling: 2 dagen in 2016

Datum: 

De Ministerraad van 11 maart 2016 keurde het ontwerp van omzendbrief goed over de brugdagen voor 2016. Er werden 2 brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 6 mei
  • vrijdag 22 juli.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 11 maart 2016.