Skip to main content

Ministerraad: risicomonitoring van mei

Datum: 

De ministerraad van 20 juli 2016 nam akte van het verslag met de resultaten van de risicomonitoring (van de overschrijding personeelskredieten) uitgevoerd op basis van gegevens van mei 2016. 

Context

Drie keer per jaar ontvangt de ministerraad de monitoring met de overschrijding op de personeelskredieten van de entiteiten op basis van de KPI’s (Key Performance Indicators) die volgens een bepaalde methodologie berekend worden. Dit rapport stelt de resultaten voor van de primaire uitgaven. De resultaten van de andere entiteiten worden in september 2016 geconsolideerd.

Dankzij dit verslag kan de regering het economisch beleid evalueren en nagaan of er bij sommige organisaties een overschrijdingsrisico is van de personeelskredieten.

Communicatie over de verslagen

De nota die aan de ministerraad werd voorgesteld en het verslag over de risicomonitoring worden gecommuniceerd aan:

  • college van voorzitters van de FOD’s en POD’s
  • college van federale instellingen van sociale zekerheid en hun bevoegde ministers
  • leidinggevenden van de instellingen van openbaar nut
  • leidinggevende inspectiekorpsen van Financiën

Het gedetailleerd rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Monitoring van het personeel (tf_pers_monitoring@p-o.belgium.be).

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2016.