Skip to main content

Bestuursovereenkomst FOD P&O ondertekend

Datum: 
25 januari 2016

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de FOD Personeel en Organisatie op 25 januari 2016 werd de bestuursovereenkomst 2016 (BO) ondertekend door de minister van Ambtenarenzaken, de voorzitter van de FOD P&O en het Directiecomité.

Deze bestuursovereenkomst legt de link tussen de politiek en de administratie. Ze combineert prioritaire assen van de politiek en de missie-visie-waarden van de FOD P&O omgezet in strategische en operationele doelstellingen. Deze doelstellingen werden samengesteld door de verschillende directies erbij te betrekken.

 
 
 
De bestuursovereenkomst van de FOD P&O 2016 is bijzonder op verschillende punten:
  • de duur is ongeveer 1 jaar (de normale duur van een BO is 3 of 4 jaar). Het is de bedoeling om de overgang te maken vanuit het perspectief van een fusie van verschillende federale ondersteuningsorganisaties.
  • ondanks de beknoptheid is de overeenkomst ambitieus en zijn er vele uitdagingen. Niet alleen de kernopdrachten van de FOD worden erin ondersteund, maar ook de toekomst (traject 1 en 6 van het proces 'optimalisering van de federale overheid') wordt voorbereid.

Meer info


Foto: BE Defense/Malek Azoug

Pagina laatst gewijzigd op 26 januari 2016.