Skip to main content

Bestuursovereenkomst FOD P&O ondertekend

Datum: 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de FOD Personeel en Organisatie op 25 januari 2016 werd de bestuursovereenkomst 2016 (BO) ondertekend door de minister van Ambtenarenzaken, de voorzitter van de FOD P&O en het Directiecomité.

Deze bestuursovereenkomst legt de link tussen de politiek en de administratie. Ze combineert prioritaire assen van de politiek en de missie-visie-waarden van de FOD P&O omgezet in strategische en operationele doelstellingen. Deze doelstellingen werden samengesteld door de verschillende directies erbij te betrekken.

 
 
 
De bestuursovereenkomst van de FOD P&O 2016 is bijzonder op verschillende punten:
  • de duur is ongeveer 1 jaar (de normale duur van een BO is 3 of 4 jaar). Het is de bedoeling om de overgang te maken vanuit het perspectief van een fusie van verschillende federale ondersteuningsorganisaties.
  • ondanks de beknoptheid is de overeenkomst ambitieus en zijn er vele uitdagingen. Niet alleen de kernopdrachten van de FOD worden erin ondersteund, maar ook de toekomst (traject 1 en 6 van het proces 'optimalisering van de federale overheid') wordt voorbereid.

Meer info


Foto: BE Defense/Malek Azoug

Pagina laatst gewijzigd op 26 januari 2016.