Skip to main content

Auditcomité van de federale overheid: vernieuwing mandaten van 3 leden

Datum: 

De ministerraad van 4 maart 2016 keurde de vernieuwing voor 6 jaar goed van de mandaten van 3 leden van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Het gaat om volgende leden:

  • P. Meersschaut
  • A. Roefs
  • P. Decré

De mandaten van hogervermelde leden vervielen op 21 februari 2016. Het ACFO is samengesteld uit 7 onafhankelijke experten waarvan minimum 3 van de Nederlandstalige taalrol en 3 van de Franstalige taalrol. De leden van het ACFO worden voor 6 jaar benoemd en hun mandaat kan telkens vernieuwd worden.

Stappen vóór de inwerkingtreding

  • Handtekening van de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Meer info

Over het ACFO

Pagina laatst gewijzigd op 07 maart 2016.