Skip to main content

Terug naar dreigingsniveau 3

Datum: 

Het terreurniveau is gisteren gezakt naar niveau 3. Dit wil wel zeggen dat de dreiging nog steeds ernstig is en dat de toegang tot de overheidsgebouwen beperkt kan worden.

Het openbaar vervoer herneemt haar dienstverlening en de overheidsgebouwen zijn opnieuw bereikbaar. Voor meer informatie volg de websites van NMBS en MIVB.

We blijven de richtlijnen van het Crisiscentrum opvolgen.

Voor specifieke vragen bv. naar toegankelijkheid van de gebouwen of psycho-sociale ondersteuning, contacteer de personeelsdienst van je organisatie. 

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2016.