Skip to main content

Tuchtregelgeving: vereenvoudiging

Datum: 

De Ministerraad van 20 november 2015 keurde een project goed om:

 • het aantal tuchtsancties te verminderen
 • de procedures over tuchtsancties te vereenvoudigen.


Vermindering aantal sancties

Het project houdt nog 5 van de huidige 9 tuchtsancties over:

Nu In de toekomst
 • terechtwijzing
 • blaam
 • terechtwijzing
 • inhouding wedde (maximum 1 maand)
 • verplaatsing bij tuchtmaatregel
 • tuchtschorsing
 • lagere inschaling
 • terugzetting in graad
 • inhouding wedde (maximum 36 maanden)
 • verplaatsing bij tuchtmaatregel
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting 
 • ontslag van ambtswege
 • afzetting

 

Vereenvoudiging van de procedures

 1. Duidelijker en breder definiëren van het begrip ‘hoorplicht’
  Het begrip ‘hoorplicht’ werd nu dikwijls letterlijk begrepen, maar het ontwerp spreekt van ‘de gelegenheid voor de ambtenaar om zijn standpunt op elke nuttige wijze te doen kennen’.
   
 2. Voorlopig voorstel = definitief voorstel
  In het ontwerp wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het voorlopige voorstel tot sanctie dat wordt gedaan door de hiërarchische meerdere en het definitieve voorstel dat dan wordt gedaan door het directiecomité aan de benoemende overheid.
   
 3. Duidelijkheid over welke stukken in het dossier moeten zitten
  Er wordt duidelijk meegedeeld welke stukken noodzakelijk zijn voor een tuchtdossier.
   
 4. Geen schorsing van tuchtprocedure bij strafprocedure
  Als er een strafprocedure loopt naast de tuchtprocedure, zal de tuchtprocedure niet automatisch geschorst worden. De verantwoordelijkheid om de tuchtprocedure verder te zetten wordt bij de overheidsdienst gelegd.
   
 5. Eén beroepscommissie voor alle tuchtzaken
  Er is geen onderscheid meer tussen de interdepartementale raad van beroep (niveau A) en de verschillende departementale raden van beroep (niveau B, C en D)
   

Stappen voor de inwerkingtreding

 • advies College OISZ
 • advies Privacycomissie
 • syndicale onderhandelingen
 • advies Raad van State
 • ondertekening door de Koning
 • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 20 november 2015.