Skip to main content

Ministerraad: besluit van de Regent wordt ingetrokken op 1 januari 2017

Datum: 

De Ministerraad van 4 december 2015 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, wijzigt.

Concreet verlengt dit ontwerpbesluit de datum waarop het besluit van de Regent van 30 maart 1950 wordt ingetrokken, met één jaar.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen in Comité B
  • Raad van State
  • Handtekening door de Koning
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 11 december 2015.