Skip to main content

Naar meer integriteit: meldprocedure integriteitsschending

Datum: 

Als federaal personeelslid ben je verplicht integer te handelen. Dit betekent dat je correct en zorgvuldig handelt bij het uitvoeren van je job, met respect voor de normen en waarden van het openbaar ambt.

Voor de federale overheidsorganisaties en voor de burgers is het belangrijk dat federale personeelsleden die een integriteitsschending opmerken, dat ook melden.

Deze mogelijkheid is er, via de procedure ‘een veronderstelde integriteitsschending melden’. Je kan misbruik melden aan de vertrouwenspersoon integriteit of de federale Ombudsman. Dan kunnen sancties opgelegd worden en verdere integriteitsschendingen vermeden worden. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld en je wordt beschermd.

De ministers van Ambtenarenzaken en van Budget en Beheer willen graag elk federaal personeelslid bewust maken van het belang van integriteit.

Ontdek alles over de integriteitsmelding in één klik via: www.federalintegrity.be.


Dit systeem bestaat sinds april 2014. Waarom herinneren we er nu aan?

         Woensdag 9 december 2015 hebben de vertrouwenspersonen integriteit hun opleiding afgerond. De ministers van Ambtenarenzaken en van Budget en Beheer toonden hun waardering voor hun inzet door met hen kennis te maken op de opleiding.

 

Na een zorgvuldige selectieprocedure volgden deze vertrouwenspersonen integriteit een opleiding in 5 modules als ondersteuning voor hun missie. Op het programma stonden: het integriteitsbeleid, ethische dilemma's, wetgeving inzake discriminatie en interviewtechnieken.

Er wordt ook een netwerk opgericht waarbij verder gewerkt wordt aan deze thema’s en om goede praktijken uit te wisselen.

 

              

Meer info

 

Foto's: BE Defense/Malek Azoug

Pagina laatst gewijzigd op 10 december 2015.