Skip to main content

Ministerraad: overschrijdingsrisico personeelskredieten

Datum: 

De Ministerraad van 11 december 2015 nam kennis van het rapport met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van september 2015.


Drie keer per jaar krijgt de Ministerraad de monitoring met het overschrijdingsrisico van kredieten van alle entiteiten op basis van de KPI's (Key Performance Indicators) die zijn opgesteld volgens een genormeerde methodologie.

Dankzij dit verslag kan de regering het economisch beleid evalueren en nagaan of er bij sommige organisaties een overschrijdingsrisico is van de personeelskredieten.

Op basis van deze informatie kunnen organisaties die dat willen, evalueren of ze genoeg marge hebben voor structurele beslissingen. Ze identificeren dan de prioritaire operationele beslissingen die ze voor akkoord moeten voorleggen aan de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Begroting.

Om de organisaties te ondersteunen, stelt de Task Force ook standaard kostenramers ter beschikking om de impact van de beslissingen te evalueren. Het gedetailleerd rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Monitoring van het personeel (tf_pers_monitoring@p-o.belgium.be).

Pagina laatst gewijzigd op 06 januari 2016.