Skip to main content

eGov Awards: 3 federale projecten bekroond

Datum: 

De e-gov Awards reiken jaarlijks prijzen uit aan overheidsdiensten die met digitale projecten hun administratie vereenvoudigen en hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren.

Dit jaar vielen 3 federale organisaties in de prijzen:

  • Categorie ‘Gebruiksvriendelijkheid’: het Nationaal Geografisch Instituut met het project ‘Cartesius’. Dit project ontsluit online oude kaarten en luchtfoto’s van België en Centraal-Afrika, bewaard bij het Nationaal Geografisch Instituut, het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

  • Categorie ‘Innovatie’: de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) met het project G-Cloud IAAS.  De HZIV is het eerste openbare organisatie waarvan alle kerntoepassingen op een cloud-infrastructuur zijn geplaatst.

    Met de cloud kan de HZIV voluit focussen op de evolutie van haar kerntoepassingen, zonder nog ooit rekening te moeten houden met de levenscyclus van de infrastructuur. Een belangrijke besparing werd gerealiseerd door het buiten gebruik stellen van twee eigen datacenters, inclusief eigen infrastructuur, beheer en onderhoud.
     
  • Categorie ‘Samenwerking’: de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) met het project Datawarehouse. Die database van de KSZ beoogt de koppeling en geïntegreerde ontsluiting als open data van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid. Er wordt daarbij beter, sneller en goedkoper ingespeeld op gegevensbehoeften.

Proficiat aan onze federale collega's!

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 december 2015.