Skip to main content

Optimalisering: de 8 trajecten in detail

Datum: 

In een ander nieuwsbericht meldden we al dat het project 'optimalisering van de federale overheid' uit 8 trajecten bestaat. Je vindt ze verder in detail uitgelegd.

Een eerste tussentijds verslag gebeurt 3 weken na de opstart van de werkgroep. Deze omvat de scope, definitie van eindproduct, werkplan en de manier waarop het traject zal worden geëvalueerd.

Traject 1 - Centraal gecoördineerde federale aankopen

Doel

Eenvormigheid in het federale aankoopbeleid.

Voorstellen

 • de externe uitgaven van de belangrijkste overheidsdiensten langsheen een aantal categorieën in kaart brengen
 • in 2015 een pilootproject opzetten in prioritaire categorieën om concrete verbeteringen te identificeren en lanceren
 • dit maximaal uitwerken om tegen 2018 maximaal te kunnen besparen
 • een kader creëren met duidelijk uitgewerkte aankoopprocedures, -processen en samenwerkingsvormen waarin elk departement makkelijk zijn weg vindt.

Termijn

Dit thema werd aangevat in oktober 2015.

 

Traject 2 - Inning van overheidsinkomsten

Doel

Verminderen van de 'tax gap'. Focus ligt hierbij op het versterken van gelijkvormigheid.

Voorstellen

 • een domein kiezen (bijvoorbeeld personenbelasting)
 • een pilootproject starten met één of twee inningsafdelingen
 • op basis van internationale best practices, historische data-analyse en ideeën uit werksessies met de pilootgroep, wordt de dagelijkse werkwijze aangepast
 • vervolgens wordt het pilootproject naar andere teams uitgebreid.

Termijn

Deze pilootprojecten werden gelanceerd in oktober 2015.

 

Traject 3 - Vastgoed patrimoniumbeheer

Doel

 • verbeteren van de gebruikte oppervlaktes, verminderen van de lopende kosten en investeringen
 • verfijnen en verbeteren van de rol van de overheid in het beheer en de ontginning van de gebouwen
 • link tussen het gebouwen- en facilitybeheer
 • efficiëntiewinsten bekomen door synergiën te zoeken op vlak van gebouwenbeheer met de Regie der Gebouwen, de OINs, OISZ en andere federale organisaties.

Voorstellen

 • duidelijke inventarisatie, classificatie en benchmarking van de bezetting en de kosten van de gebouwen volgens de verschillende types
 • vastleggen welke rol de overheid moet spelen voor welk type gebouw en wat het verbeter-potentieel is voor de activiteiten die worden voortgezet.

Termijn

Dit thema werd in oktober 2015 gelanceerd bij de Regie der Gebouwen.

 

Trajecten 4 en 5 - Operationele verbeteringen in 2 prioritaire domeinen: veiligheid en gezondheid

a) Veiligheid

Doel

Het proces verbeteren, zowel binnen de huidige splitsing van verantwoordelijkheden van de verschillende diensten als tussen de diensten onderling.

Voorstellen

 • end-to-end processen instellen vanuit het oogpunt van de burger
 • zowel de interne werking van diensten verbeteren als de raakpunten tussen diensten en departementen.

Termijn

Dit pilootproject startte in oktober 2015.

b) Gezondheid

Doel

Tot meer beleidsmatige en beheersmatige coherentie komen binnen een geïntegreerd netwerk van de 8 gezondheidszorgadministraties (FOD VVVL (DGGS), RIZIV, FAGG, KCE, CDZ, HZIV, WIV en het eHealth-platform).

Voorstellen

 • herschikking van opdrachten onderzoeken, en de afstemming en samenwerking tussen deze instellingen verbeteren
 • stroomlijnen en samenbrengen van de administraties die bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid en ziekteverzekering.

Termijn

Dit pilootproject is al in voorbereiding. Meer info op de site 'Redesign van de gezondheidszorgadministraties'

 

Traject 6 - Integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD’s en andere federale organisaties

Doel

 • de bestaande 4 horizontale FOD’s  in één horizontale entiteit integreren
 • samenbrengen van de ondersteunende diensten, met name:
  • HR: loonadministratie, opleiding, loopbaanbeleid, arbeidsvoorwaarden, organisatieontwikkeling, selectie
  • IT: infrastructuur, applicaties, business process optimalisatie, digitalisering
  • Communicatie (corporate communicatie, branding)
  • Boekhouding, budget, administratieve en begrotingscontrole.

Voorstellen

 • identificeren van de belangrijkste behoefte van de verticale FOD’s en andere federale organisaties
 • onderzoeken in welke mate een horizontale dienstverlening gestandaardiseerd zal worden en hoe één horizontaal geïntegreerde entiteit zou samenwerken met haar 'klanten'
 • bepalen welke middelen nodig zijn om deze diensten te kunnen verzekeren
 • resultaat van dit traject kan leiden tot een herschikking van activiteiten op een centraal niveau waarbij processen die nu decentraal uitgevoerd worden, geïntegreerd worden in de op te richten horizontale pijler of zuil.

Termijn

 Dit wordt gerealiseerd in 2017.

 

Traject 7 - Operationele excellentie in het domein van de federale studiediensten

Dit traject werd toegevoegd op 10 november 2016

Doel

Uitvoeren van een opdracht over:

 • inventariseren van de studieactiviteiten en –output van de studiediensten en –centra binnen de federale overheidsinstanties
 • identificeren van overlappingen en synergiën
 • formuleren van verbetervoorstellen hieromtrent.

Voorstellen

 • relevante studieactiviteiten en -output van volgende socio-economische studiedomeinen worden geïnventariseerd: Economie, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid en Demografie, sociale bescherming en vergrijzing
 • een groot aantal federale studiediensten en –centra zullen potentieel worden gescreend.

Termijn

De maximale uitvoeringstermijn voor de volledige opdracht bedraagt 6 maanden.

 

Traject 8 - Digitale transformatie van de overheid

Dit traject werd toegevoegd op 10 november 2016

Doel

 • gebruik e-government toepassingen verhogen
 • aantal digitale processen verhogen
 • overgang naar mobiel realiseren
 • aanbod aan digitale diensten centraliseren.

Voorstellen

 • investeren in de ontwikkeling van drie soorten ICT-tools
 • een unieke interface, die mobiel toegankelijk is en gericht is op gebruikers
 • systemen voor digitalisering van de interacties
 • integratie van de back-office waardoor het principe ‘only once’ werkelijk in praktijk kan worden gebracht.
 • communicatie naar burgers, bedrijven en ambtenaren.

Termijn

Na de aanstelling van een traject manager, de aanwijzing van de sponsor en de ontwikkeling van de tools via een proefproject, met een selectie van twee of drie instellingen.

Pagina laatst gewijzigd op 08 februari 2017.