Skip to main content

Optimalisering van de federale overheid (redesign): 2 trajecten toegevoegd

Datum: 

De Ministerraad van 3 juli 2015 keurde het optimaliseringsproject voor de federale overheid goed (redesign). Op de Ministerraad van 10 november 2016 werden nog 2 trajecten toegevoegd:

Dit project, dat deel uitmaakte van het regeerakkoord, wil via integratie en verbetering van gemeenschappelijke processen de efficiëntie van de overheidsdiensten verhogen en de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren.

Het project bestond oorspronkelijk uit trajecten:

1. Centraal gecoördineerde federale aankopen
2. Inning van overheidsinkomsten
3. Vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid
4. Operationele excellentie in het domein Veiligheid
5. Operationele excellentie in het domein Gezondheid
6. Integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD’s en andere federale overheidsdiensten (horizontale integratie).

Op de Ministerraad van 10 november 2016 werden nog 2 trajecten toegevoegd:

7. Operationele excellentie in het domein van de studiediensten
8. Digitale transformatie van de overheid
 

Volgende stappen

  • opzet van een structuur op 3 niveaus (6 trajectgroepen, 1 programmagroep en 1 stuurgroep) onder de Ministerraad
  • lancering van trajectgroepen
  • evaluatie van het nodige budget voor de opzet van de trajecten
  • lancering van een openbare aanbesteding voor externe ondersteuning
  • integratievoorstel met betrekking tot de POD’s.

De optimalisering van de overheidsdiensten begon met de fusie van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en die van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) met het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het isslechts het begin van een groot project.

Je kan op Fedweb de voortgang van het project opvolgen. De info wordt aangevuld bij elke beslissing van de Ministerraad.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 08 februari 2017.